A A A

Tijdschrift De Hollandse Cirkel

Het Tijdschrift De Hollandse Cirkel is een periodiek van de gelijknamige stichting en staat dus in dienst van de bevordering van de belangstelling voor het verleden van de geodesie. Naast artikelen zijn er de vaste rubrieken 'Van de redactie', 'Varia', 'Historisch Nieuws', 'Voor U gelezen' en een column. Bericht wordt ook regelmatig over de stand van zaken van interne activiteiten van de Stichting De Hollandse Cirkel zoals inventarisaties en donateurbijeenkomsten.
Het eerste nummer van het tijdschrift verscheen in 1999.

Kijk hier voor meer informatie over de redactie, abonnementen en dergelijke.

Bekijk hier het tijdschrift in ons digitale archief.

Index en inhoud 1999-heden

Er zijn een alfabetische auteursindex op de artikelen alsmede een index op de columns beschikbaar. Vanaf maximaal een jaar na verschijnen staat de inhoud van de bladen doorzoekbaar in de tijdschriftendatabank.