A A A

"Meesters van Weleer"

Als bijdrage aan het in stand houden van het geodetisch erfgoed wordt, naast de inventarisaties, zoals van oude, in Nederland gebruikte,historische instrumenten en beeldmateriaal over geodetische onderwerpen,ook een inventarisatie gemaakt van verhalen van Nederlandse geodeten, door middel van interviews met personen die in het verleden een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse Geodetische wereld.