A A A

Geodetisch-Historische Monografieën

 

Inleiding

Bij zijn afscheid in 2004 als eerste voorzitter van de Stichting De Hollandse Cirkel gaf
prof.dr.ir. Leen Aardoom als wens voor de toekomst mee dat het Bestuur zou streven naar
een publicatiereeks waarin bepaalde geodetisch-historische onderwerpen diepgaander
behandeld zouden kunnen worden dan in een tijdschriftartikel mogelijk is.

In het bijzonder dacht hij hierbij aan de vakinhoudelijke ontwikkelingen, van deelgebieden
of subdisciplines van de geodesiebeoefening in Nederland in de periode na de Franse Tijd.
De reeks draagt de naam “Geodetisch-Historische Monografieën”, met als subtitel
“Ontwikkeling van het vakgebied sedert de Franse tijd” indien het gaat om de
wetenschappelijke en technische ontwikkeling. De periode daarvoor wordt behandeld in
onder meer H.C. Pouls’ De Landmeter van de Romeinse tot de Franse tijd (1997).

De geschiedschrijving van de Nederlandse geodesie verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat prominente oud-vakgenoten het goede voorbeeld geven en zich
opwerpen als auteur.

 

Publicaties

Met publicatie nummer een getiteld ¨Satellietgeodesie in Nederland 1960 – 2000¨ is
deze ambitie gerealiseerd met initiatiefnemer Aardoom zelf als auteur, waarbij de
satellietgeodesie, de toepassingen in Nederland en de internationale samenwerking
uitvoerig belicht worden. De subtitel luidt ¨Opstap naar en partner in Delfts aardgericht
ruimteonderzoek¨.

Publicatie nummer twee valt in de reeks over de geschiedenis van organisaties, personen
en instituties . Het is een eerste uitgave van de hand van prof.dr.ir. Theo Bogaerts met als titel:
¨De loopbaan van een zondagskind¨ en beschrijft de loopbaan van de auteur van 46 jaar in
de Delftse geodesie.

De analoge versie van deze uitgave is uitverkocht.
U kunt hieronder de digitale versie desgewenst downloaden.

Publicatie nummer drie is eveneens van de hand van Bogaerts met als titel
"Grootschalige Topografie¨ en als subtitel ¨De overgang van ANALOOG naar
DIGITAAL in de grootschalige topografie¨.

Publicatie nummer vier heeft als titel ¨De Delftse School¨ en is geschreven door
prof.dr.ir. Martien Molenaar. De subtitel luidt ¨De ontwikkeling van een kwaliteitstheorie
voor geodetische metingen 1930-1980¨.
In februari 2021 is versie 2 gepubliceerd waarin enkele correcties zijn aangebracht t.o.v. de
eerste versie.
Voor diegene met een analoge versie is er onderstaand een Errata beschikbaar.
Sinds december 2021 is versie 2 van deze monografie ook in het Engels beschikbaar op deze site.

Publicatie nummer vijf heeft de titel ¨Landmeters en Ruilverkaveling¨ en heeft als auteurs
prof.ir. Paul van der Molen en ir. Martin Wubbe.
De subtitel is ¨Een geschiedenis van 100 jaar ruilverkavelen¨.
Sinds 25 augustus 2020 is de herziene versie van deze publicatie beschikbaar op deze website.

De zesde publicatie in deze reeks heeft als titel ¨Surinaams Dagboek¨. Het beslaat de periode
oktober 1964 - augustus 1965 en de auteur is Joost van Aalst,
Hij beschrijft er in zijn herinneringen aan de laatste klassieke opneming van de
Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine.

De zevende monografie in deze reeks is verschenen in december 2021. De titel er van luidt
¨Analoog / Digitaal conversie¨. Onder redactie van mr.ir. Jos Anneveld en prof.dr.ir. Martien Molenaar
hebben in totaal een twintigtal auteurs een bijdrage geleverd. Deze publicatie beschrijft de analoog-
digitaal conversie van kaarten bij een aantal diensten en bedrijven tussen 1970 en 2005

In juli 2022 is de achtste publicatie in deze reeks verschenen met als titel
Landmeters in Wageningen. De auteurs zijn prof.dr.ir. Martien Molenaar en
ir. Janhein Loedeman.
De subtitel luidt ¨Hoe het Laboratorium voor Landmeetkunde zich ontwikkelde
tot het Centrum voor Geo-Informatiekunde en Remote Sensing¨ en beschrijft de periode 1918 - 1999.

Op 29 februari 2024 verscheen het negende deel in deze reeks Monografieën.
Het is een autobiografie van de hand van Martien Molenaar met de titel ¨De opkomst van de
Geo-informatiewetenschappen en de Aardobservatie in de periode 1970-2010
¨.
Als ondertitel heeft dit deel ¨Een terugblik op de loopbaan van een landmeter die nooit land mat.


Deze publicaties kunt u onder Bijlagen downloaden als pdf door er op te klikken.

Stel een vraag over deze pagina