G-01LLY5ZHGY
A A A

G. Kadaster / Ruilverkaveling

Nr.AuteurTitelJaarDonatie
G.Ber.Aut E. Berkers/ J. Roemen Vol van vernieuwingsgedachten (Automatisering bij het Kadaster 1945-2000) 2000 Kadaster
G.And.Kne G.Andela Kneedbaar landschap, kneedbaar volk 2000 Sonnenberg
G.Bes.Kad J. Best/G.W. Stoové/Y Feenstra Het Kadaster en het Hypotheekkantoor 1952 Kadaster
G.Bou.Rvk.2 L.H. Bouwman Ruilverkaveling (praktijkuitgave) (2e dr.) 1958 Kadaster
G.Bou.Rvk.3 L.H. Bouwman Ruilverkaveling (praktijkuitgave) (3e dr.)   Kadaster
G.Bui A.M. Buis Ondersteuning van het kavelontwerp tijdens het herverkavelingsproces in de landinrichting 1998 Jacobs
G.Bur.Sam D. Burger Hzn Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland 1962 Kadaster
G.Dijk.Omg Th. van Dijk Omgaan met versnipperde landbouwgronden in Centraal Europa  2003  
G.Gen.Fot H.L. van Gent Een halve eeuw ontwikkeling van fotogrammetrische en reproduktie-technieken bij het Kadaster 1982 Kadaster
G.Goo.Rui.1 A. Goovers De ruiverkavelingswet 1954 in de praktijk (1e dr.) 1956 Kadaster
G.Goo.Rui.2 A. Goovers De ruiverkavelingswet 1954 in de praktijk (2e dr.) 1961 Kadaster
G.Gov.Rui A. Govers Ruilverkaveling in de praktijk 1954  
G.Haa.Bal P. de Haan e.a.  Rapport werkgroep balans Ruilverkavelingswet 1968 Kadster
G.Hof.Asp C.M. van den Hoff Aspecten van grondbeleid 1976 Sonnenberg
G.Hof.Inr A.C.J. Hof (uitgave min. Fin.) Inrichting van het Kadaster  1947 Kadaster
G.Kad.Arc Kadaster Aan de slag in de kadastrale archieven (een handleiding voor de particuliere onderzoeker) 2014 TU Delft
G.Kad.Det Kadaster (dir. O. en A.) Systeem Detailmeting 76 1980  
G.Kad.Htw.1 Kadaster Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van Kadastrale Hermetingen 1902  
G.Kad.Htw.2 Kadaster Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster 1938 Van Hessen
G.Kad.Htw.3 W. Baarda/D. de Groot/F. Harkink Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster 1956 De Kruif
G.Kad.Htw.4 J. Polman/M.A. Salzmann (red.) Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster 1996 Kadaster
G.Kad.Ins Kadaster Algemeene instructie voor de ambtenaren van het Kadaster 1918 Verhoef
G.Kad.Ins.1 Kadaster Algemeene instructie voor de ambtenaren van het Kadaster 1900 Sonnenberg
G.Kla.Bee Z. Klaasse De beëdigde klerken 2016 Dijkstra
G.Kla.Hyp Z. Klaasse De hypotheekbewaarders 2015 Dijkstra
G.Kla.Inv1 Z. Klaasse Inventaris Kadastermuseum bundel 1 (Deel 1) 2009 Dijkstra
G.Kla.Inv2 Z. Klaasse Inventaris Kadastermuseum bundel 2 (Deel 3) 2013 Dijkstra
G.Kla.Inv3 Z. Klaasse Inventaris Kadastermuseum bundel 3 (Deel 5) 2013 Dijkstra
G.Klu.Kbh C.J. Kluvers Het Kadaster, de Hypothecaire boekhouding en het Scheepsregister 1937 Holsbrink
G.Kon.Dig H. de Koning (red) Mijnheer de Landmeter (prenten uit het project digitaliseren van veldwerken en hulpkaarten) 2009 Kadaster
G.Lan.Bal Landinrichtingscommissie Van Ballumer Mieden tot Baarderadeel 2017 Dijkstra
G.Lee.Rvk A. de Leeuw De agrarische ruilverkaveling (vergelijkende studie Fr./Be./NL) 1957 Dijkstra
G.Mol.Ons E. Molema Ons Kadaster voor oningewijden geschetst 1898 Kadaster
G.Moo.Her.1 M.P. Moolenaar Kennis van herverkavelen (dl.1) 2000 Kadaster
G.Moo.Her.2 M.P. Moolenaar Kennis van herverkavelen (dl.2) 2000 Kadaster
G.Rie.Kad.1 W. van Riessen Kadaster (2e dr.) 1963 Kadaster
G.Rie.Kad.2 W. van Riessen/G. Smit Kadaster (3e dr.) 1975 Kadaster
G.Rie.Kad.3 W. van Riessen Het Kadaster, Historische ontwikkleing in de eerste helft van de 20e eeuw 2004 Sonnenberg
G.Rie.Lan W. van Riessen/F. Harkink/W.A. vd Werff Met den landmeter op stap (Populaire geïllustreerde beschrijving van de sociale beteekenis van het Kadaster en de Landmeetkunde) 1935  
G.Rut.Car S. Rutten Kadaster in kaart (een geschiedenis van landmeters, techniek en cartografie) 1999 Kadaster
G.Sch.Sch H. de Schrijver Het schatten van onroerende goederen (Belgische uitgave) 1955 Zorn
G.Tee.Lan P.S. Teeling (uitgave Kadaster) Landmeters van de Kadastrering van Nederland 1984 Kadaster
G.Von.Inl J.J.Vonk / R.T. de Boer Inleiding tot de inrichting van het landelijke gebied 1989 Sonnenberg
G.Vos.Kad M. de Vos Het Kadaster en de boekhouding op de hypotheken 1902 Jacobs
G.Wit.Her J.M.C. Witvliet Stedebouwkundige herverkaveling en toewijzing in verwoeste gebieden in Nederland 1952 Dijkstra

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.