G-01LLY5ZHGY
A A A

C. Historische publicaties (alg.)

Nr.AuteurTitelJaarDonatie
C.Aar.Sat L. Aardoom Satellietgeodesie in Nederland 1960-2000 2012 Zorn
C.Ank.Erf W. Ankersmit, R. Hagman e.a. 175 jaar TU Delft Erfgoed in 33 verhalen 2017  
C.Baa.Coo W.Baarda Over coordinaten, lengte, tijd en potentiaal 2000 Waalewijn
C.Baa.Enk W.Baarda Enkele inleidende gedachten 1999 Waalewijn
C.Bau.Tud.1 H. Baudet  De lange weg naar de Technische Universiteit Delft 1992 Zorn
C.Bau.Tud.2 H. Baudet  Idem (verantwoording, registers, etc.) 1993 Holsbrink
C.Bee.Pol A.A. Beekman Nederland als polderland 1932  
C.Boo.Riv M.F.Boode 150 jaar rivierkaarten van Nederland (meetkundige dienst) 1979 Waalewijn
C.Den.Vla J. Denucé De Geschiednis van de Vlaamsche Kaartsnijkunst 1941 Auteur
C.Dijk.Lei G. van Dijk Leidse hoogleraren Wiskunde 1575-1975 (o.a.Snel van Royen) 2011  
C.Gra.Rom J. de Graeve/J. Mosselmans (red.) Van de Romeinse tot de 16e-eeuwse landmeters (Catalogus Tentoonstelling tgv 125 jaar bestaan van de Unie van de Landmeters-Experten van Brussel) 2001  
C.Hoo.His C. de Hoop, G. van de Schootbrugge Histechnica 40 jaar 2014  
C.Irr.Kma F. Irrgang Landmeten en cartografie op de Koninklijke Militaire Academie in de 19e eeuw) 2004 Zorn
C.Kam.Thd A.F. Kamp (red.) De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955 1955 Van Zoeren
C.Lae.Has R. van Laere Een Haspengouws Landmetershandschrift uit de XVIIIde eeuw 1984  
C.Lem.Gui A.A. Lemmens Toppi’s in de tropen (Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw Guinea) 2004  
C.Mon.Uni T. Monquil-Broersen (red.) Universitaire collecties in Nederland (Nieuw licht op het academisch erfgoed) 2007  
C.Mos.Lan J. Mosselmans De Landt-Meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies 1976  
C.Mul.Adm E. Muller/K. Zandvliet (red.) Admissies als landmeter in Nederland voor 1811 1987  
C.Pou.Ins H.C. Pouls Instrumenten en methoden van landmeters in historisch perspectief 1986 Waalewijn
C.Pou.Rom H.C. Pouls De Landmeter van de Romeinse tot de Franse tijd 1997  
C.Sch.Ngc N. van der Schraaf The centenary of the Netherlands Geodetic Commission 1979 Zorn
C.Sch.Schie R. van der Schans 400 jaar buren rond het Schielandshuis 2007 Marissen
C.Sto.Drie M. Storms Drie generaties Adan - West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw 2008 Gravesteijn
C.Tee.Rep.1 P.S. Teeling (uitgave Kadaster) Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw (dl. I) 1981 Zorn
C.Tee.Rep.2 P.S. Teeling (uitgave Kadaster) Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw (dl. II) 1981 Zorn
C.Tee.Rep.3 P.S. Teeling (uitgave Kadaster) Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw (dl. Index) 1981 Nicolai
C.Tou.Rws H.C. Toussaint Uitgemeten en uitgetekend (De geschiedenis van de algemene dienst van de Rijkwaterstaat) 1998 Alberda

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.