G-01LLY5ZHGY
A A A

B. Handboeken deelgebieden

Nr.AuteurTitelJaarDonatie
B.Aar.Ove J.M. Aarnoudse De overgangsboog voor wegenbouw ? Stehouwer
B.Arm.Uni Department of the Army Universal Transverse Mercator grid tables 1958 Boerstra
B.Arm.Uni2 Department of the Army The universal grid systems 1951 Boerstra
B.Ass.Bur C. Asser Nederlands burgerlijk recht 1904  
B.Baa.Ver prof.ir.W.Baarda Vereffeningstheorie - eerste deel 1967 Waalewijn
B.Bak.Rad G. Bakker/J.C. de Munck/G.L. Strang van Hees Radio positioning at sea (Geodetic survey computations least squares adjustment) 1989  
B.Bet.Dif H.J.E.Beth Inleidingt tot de Differentiaal- en Integraalrekening met toepassing op verschillende gebieden 1953 Waalewijn
B.Boe.Lee J. de Boer, H.C. Burger e.a. Leerboek der Natuurkunde (deel 2) 1947 Boerstra
B.Boe.Weg H.E.Boeren J.A.Kielman Weg- en Waterbouwkunde (dee lIII) 1956 Waalewijn
B.Bos.Kar E.S. Bos e.a. (red.) (uitgave NVK) Kartografisch woordenboek 1991 Kalt
B.Bre.Pub A.G. Bregman/R.W.J.J. de Witt Publiek-private samenwerking bij de ruimtelijke inrichting en haar exploitatie 2005 Strang van Hees
B.Bro.Gps F.J.J. Brouwer e.a. Navigatie en geodetische puntsbepaling met het Global Positioning System 1989 Buiten/Clevers
B.Bui.Rem H.J. Buiten/J.G.P.W. Clevers (red.) Remote Sensing, theorie en toepassingen van landobservatie 1990 Schepers
B.Cit.Lee P.H. van Cittert, R. Koning e.a. Leerboek der Natuurkunde 1946 Boerstra
B.Dae.Afs L. Daels/W. de Breuck Afstandswaarnemening met luchtfoto's 1973  
B.Dal.Cad P.F.Dale Cadastral Surveys within the Commonwealth 1976 Waalewijn
B.Dek.Bog H.A.L. Dekker Handboekje voor het uitzetten van bogen 1969  
B.Der.Cor J.B.D. Derksen Inleiding tot de correlatierekening 1935 Schepers
B.Dijk.Bou H. van Dijk Bouwmeten 1970  
B.Dus.Dif Dussing - Wilde Beginselen van het Differentiaal en Integraalrekenen    
B.Foc.Ges S.J.Fockema Andreae en B. van 't'Hoff Geschiedenis der kartografie in Nederland 1947 Boerstra
B.Gal.Rek C. de Galan Hoe werk ik met de rekenliniaal ? 1957 Kadaster
B.Gro.Gru W.Grossmann Grundzuge der Ausgleichingsrechnung 1961 Boerstra
B.Gro.Gru2 W.Grossmann Grundzuge der Ausgleichingsrechnung (manuskriptdruck) 1952 Boerstra
B.Haan.Onr.1 P. de Haan Onroerend-goedrecht (dl. A. Bestemming) 1983 Gravensteijn
B.Haas.Nom N.D. Haasbroek Nomografie 1947 Timmermans
B.Har.Fou F.Harkink Foutenvereffening volgens de methode van de kleinste kwadraten 1948  
B.Har.Gvd.1 F.Harkink Gerichte vlakke driehoeksmeting en elementaire landmeetkundige berekeningen(2e dr.) 1957 De Kruif
B.Har.Gvd.2 F.Harkink Gerichte vlakke driehoeksmeting en lager landmeetkundig rekenen 1945 Stehouwer
B.Har.Gvd.3 F.Harkink Gerichte vlakke driehoeksmeting en lager landmeetkundig rekenen (3e druk) 1969 V. Hessen
B.Har.Inl F.Harkink Inleiding tot het praktisch rekenen 1941 Waalewijn
B.Har.Ipr F.Harkink Inleiding tot het praktisch rekenen (2e dr.) 1949 Zorn
B.Har.Lan1 F.Harkink Landmeten, de bepaling van de grootten der percelen (3e druk - tekst) 1962 Boerstra
B.Har.Lan2 F.Harkink Landmeten, de bepaling van de grootten der percelen (3e druk - veldwerken) 1962 Boerstra
B.Hee.Opt A.C.S. van Heel Inleiding in de Optica 1946  
B.Hei. Nom J.M.H. Heines Nomenclatuur der fotogrammetrie 1948  
B.Heu.Met H.J. Heuvelink/A.Groothoff Methode der kleinste vierkanten (bewerking colleges) 1914 Kalt
B.Hil.Int F.B. Hildebrand Introduction to numerical analysis 1956 Boerstra
B.Huij.Koo W.G. Huijgen Koop en verkoop van onroerende zaken 2003 Strang van Hees
B.Hur.Gps J.Hurn GPS ons zesde zintuig 1992  
B.Hus.Gps G.J. Husti Global Positioning System een inleiding 2000  
B.Hyd.Hyd in opdracht van Hydrografische Dienst Hydrografisch opnemen 1952  
B.Hyd.Ver Hydrografische Dienst Vereffeningsmerthoden bij hydrografisch opnemen 1957 Boerstra
B.Jac.Int A.G.Jacobs Interest-, disconto- en logaritmentafels 1966 Boerstra
B.Jan.Rem A.R.P. Jansse/Th. A. de Boer (red.) Met het oog op de aarde (over Remote Sensing) ? V. Hessen
B.Jon.Bur  J.H. Jonas Burgerlijk recht 1946 J.Ebbinge
B.Jong.Hyd C.D. de Jong e.a. Hydrography 2002 Kalt
B.Kal.Gro N. Kalt Grondzaken doen 2006 Scherpbier
B.Kem.Bol A.Kempe Boldriehoeksmeeting 1907 Dijkstra
B.Klu.Kad C.J.Kluyvers Het kadaster, de Hypothecaire boekhouding en het scheepsregister 1937 Waalewijn
B.Kno.Bet J.J. Knol Beter uitzetten, beter meten (uitgave S.B.R.) 1976 Vermeulen
B.Len.Tek B.J. Lenssen/J.H.H. Bongaerts Landmeetkundig tekenen (toepassingen bij het Kadaster en inleidingen over aanverwante onderwerpen) 1946 Marnix
B.Mar.Kaa Ministerie van Marine Kaartprojecties beschouwd uit een hydrografische oogpunt 1951  
B.Mee.Onr H. Meeuwsen Publiekrecht en onroerend goed 1949  
B.Min.Zon M. Minnaert De natuurkunde van de zon 1936 Kadaster
B.Mol.Spa M. Molenaar An introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS 1998 V.d. Hoek
B.Moo.Int Alexander McFarlane Mood Introduction to the Theory of Statistics 1950 Waalewijn
B.Mur.Adv Murray R. Spiegel Advanced Calculus 1962 Boerstra
B.Mur.Pro Murray R. Spiegel Probability ans Statistics 1975 Boerstra
B.Mur.Sta Murray R. Spiegel Theory and problems of Statistics 1961 Boerstra
B.Nor.Vla H. Nort Leerboek der vlakke driehoeksmeting 1906 Van Zoeren
B.Oos.Geo P.van Oosterom e.a. Geo-information for Disaster Management 2005 Dijkstra
B.Orm.Kar F.J. Ormeling/M.J. Kraak Kartografie (visualisatie van ruimtelijke gegevens) 1990 Belgraver
B.Rai.Sur H.F. Rainsford Survey adjustments and least squares 1958 Boerstra
B.Ric.Map P. Richardus/R.K. Adler Map projections (2e dr.) 1971 Schepers
B.Roe.Ast R. Roelofs Astronomy applied to land surveying 1950 Alberda
B.Rui.Met D. de Ruiter Meten en uitzetten (5e dr.) 1980 Kalt
B.Rus.Vas W.N.J. Rust e.a. Vastgoed financieel 1997 Kooimans
B.Sch.Gps R.Scherrer The WM GPS primer 1985 Boerstra
B.Sch.Pho K.Schwidefsky Grundriss der Photogrammetrie 1954 Waalewijn
B.Scho.Dif.1 J.A. Schouten/D.J. Struik Einführung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie (dl. 1) 1935 Kooimans
B.Scho.Dif.2 J.A. Schouten/D.J. Struik Einführung in die neueren Methoden der Differentialgeometrie (dl. 2) 1038 Kooimans
B.Scho.Ric J.A. Schouten Der Ricci-Kalkul (Meerdimensionale Differentiaalgeometrie) 1924  
B.Schu.Bol Fred. Schuh Leerboek der boldriehoeksmeting 1940 Aalders
B.Schu.Dhm Fred. Schuh Leerboek der nieuwe vlakke driehoeksmeting 1939  
B.Slu.Pos P. Sluyters Positioning and Mapping at Sea 1989 Schepers
B.Slu.Pra A.M. Sluis Praktisch bouwmeten 1988 Richardus
B.Thij.Lee A. van Thijn en M.L.Kobus Leerboek der vlakke driehoeksmeting met vraagstukken 1937 Waalewijn
B.Thij.Rek A. van Thijn, L.Kobus Rekenkundige hoofdstukken met opgaven (zevende druk) 1949 Boerstra
B.Tie.Adj J.M. Tienstra e.a. Theory of the adjustment of normally distributed observations 1956  
B.Vee.Nom H.J. van Veen Inleiding tot de nomographie 1937  
B.Veen.Bog O.L. Veenstra Nzn Zakboekje vooor het uitzetten van bogen 1903 Schepers
B.Vel.Ele H.Velsink The elements of Deformation Analysis 2018 Pöttgens
B.Vel.Geo J. Veldkamp Continenten op drift (over geofysica) 1989  
B.Vel.Maa C. v.d. Velden Maatvoering in de bouw. Instrumenten gebruik ? W. Vermeulen
B.Vel.Wat C. v.d. Velden Meten in de bouw. Waterpassen-Loden-Mous ? W. Vermeulen
B.Ven.Kar F.A. Vening Meinesz Kort overzicht der kartografie 1941 Gravesteijn
B.Ven.The F.A. Vening Meinesz Theory and practice of pendulum observations at sea 1929 n.n.
B.Ven.The F.A. Vening Meinesz Theory and practice of pendulum observations at sea, part II 1941 n.n.
B.Ver.Bol J.Versluys Bol-Driehoeksmeting met vraagstukken 1921 Waalewijn
B.Ver.Kwa G.J. Verdam Verhandeling over de methode der kleinste quadraten 1850 Schepers
B.Vol.Rep W.J.Vollewens Repetitie-dictaat beschrijvendemeetkunde 1932 Waalewijn
B.Wag.Bou K. Wagenaar Bouwmeten ?  
B.Wee.Fot A.J. van der Weele Fotogrammetrie 1951 Pöttgens
B.Wijd.Bol P. Wijdenes Boldriehoeksmeting 1950 Schepers
B.Zel.Tra prof.dr.M.Zeller Traité de Photogrammétrie 1948 Waalewijn
B.Zon.Bou N. Zondag Bouwmeten 1996 Nicolai

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.