A A A

Verantwoording

Kwaliteit beschrijvingen

De kwaliteit van de beschrijvingen van foto’s en films is niet in alle gevallen optimaal. Soms zijn deze niet correct, soms onvolledig, soms geheel afwezig. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de beschrijvingen.

Afbeeldingen

Onverlet hetgeen beschreven is in de disclaimer, wordt het volgende opgemerkt.
Stichting De Hollandse Cirkel maakt via deze beeldbank zijn foto- en filmcollectie toegankelijk. Tot deze beeldbank behoren wellicht ook afbeeldingen en teksten die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te schaden in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens.