A A A

Over de Werkgroep Geodetisch Beeldmateriaal

De werkgroep Geodetisch Beeldmateriaal werd op 7 juni 2002 ingesteld en bestond toen uit vier personen onder leiding van Homme Martinus. De primaire opdracht (fase 1) van de werkgroep luidde:

"Het inventariseren van interessante instellingen en bedrijven die mogelijk beschikken over historisch geodetisch materiaal".

Nadat de werkgroep deze opdracht had afgerond vielen de werkzaamheden enige tijd stil, o.a. als gevolg van een gebrek aan menskracht. Op 10 februari 2006 volgde een doorstart van de werkgroep nadat ook de samenstelling van de groep was gewijzigd.

De nieuw gevormde werkgroep richtte haar aandacht met name op fase 2 van het project, te weten:

"Het zoeken c.q. het ontwikkelen van een geschikte database en behoeve van de digitale ontsluiting van het materiaal, en het nader inventariseren van gevonden en aangeboden collecties. Daarnaast is opsporing van ‘nieuw’ beeldmateriaal een permanent aandachtsveld gebleven."

Binnen het bestuur van de Hollandse Cirkel is John Jansen contactpersoon voor de werkgroep.