A A A

Bronnen Beeldbank

Globaal betreft het beeldmateriaal van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en particulieren. Daarnaast worden ook letterlijk linken gelegd met interessant materiaal van diverse websites, dat aan de beelbank-dhc voorwaarden voldoet.

Behoudens uitzonderlijke gevallen blijft al het materiaal in eigendom en beheer van de toeleverende instantie. Uitzondering is bijvoorbeeld het beeldarchief van de opgeheven faculteit Geodesie aan de Technische Universiteit Delft (TUD). Aldus ontstaat een groeiend bronnen overzicht, waar zo mogelijk bij het beeldmateriaal zelf naar verwezen wordt.

Bronnen:

  • TUD
  • Kadaster
  • Rijkswaterstaat