A A A

Auteursrechten

Op deze beeldbank en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Stichting De Hollandse Cirkel en/of andere rechthebbenden. Ter bevordering van een brede toegankelijkheid is gebruik met bronvermelding toegestaan.

Stichting de Hollandse Cirkel vermeldt, voor zover bekend, de rechthebbenden van het gepresenteerde materiaal. De aard van het materiaal brengt echter met zich mee dat niet in alle gevallen de identiteit van rechthebbenden kan worden achterhaald. Dat is niet in alle gevallen mogelijk. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te laten weten aan Stichting De Hollandse Cirkel. Bij een gegronde klacht zal Stichting De Hollandse Cirkel de beelden ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.