A A A

Werkgroep Meesters van weleer

 
 
Als bijdrage aan het in stand houden van het geodetisch erfgoed wordt, naast de inventarisaties zoals van oude, in Nederland gebruikte, historische instrumenten en beeldmateriaal over geodetische onderwerpen, ook een inventarisatie gemaakt van verhalen van Nederlandse geodeten, door middel van interviews met personen die in het verleden een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse Geodetische wereld.

Het project daarvoor draagt de titel: „Meesters van Weleer”.
De interviews zijn in de jaren 1986-1995 opgenomen door Henk Zorn.
Vanaf 2005 zouden de interviews ten behoeve van dit project worden afgenomen door Jan Polman, maar al snel is dit wegens ziekte overgenomen door Henri Aalders met medewerking van mevr. Lenie Verhoog-Krouwel, Hans Ferwerda, Peter Geudeke, Joost Marissen, Herman Quee en Wim Vermeulen.
Per 1 januari 2020 is Frits Brouwer de opvolger van Henri Aalders als werkgroepleider voor de "Meesters van Weleer
 
Samenvattingen van de interviews zijn  onder het menu Documentatiecentrum te vinden.
Voorts zijn ook uit de Landmeetkundige en Geodetische tijdschriften alle overlijdensberichten overgenomen, omdat die ook interessante informatie bevatten over de levensloop van de betreffende geodeten..
 
 
 

 

Stel een vraag over deze pagina