A A A

Werkgroep Geodetisch Beeldmateriaal

Naast de documentatie van geodetische instrumenten, is een aantal jaren geleden een project gestart met de landelijke inventarisatie van historisch geodetisch beeldmateriaal.

Er is beeldmateriaal verzameld van diverse collecties, uit zowel de publieke als private sector in Nederland, die onder de noemer geodesie en vastgoedinformatie kunnen worden gerangschikt.

De focus is daarbij steeds gericht op markante gebeurtenissen in de ontwikkeling, dan wel de uitoefening van de geodesie in Nederland, of waarbij Nederlanders dan wel Nederlandse instellingen of bedrijven betrokken waren. Te denken valt daarbij aan uitbeeldingen van de evolutie van het vakgebied Geodesie, m.b.t. landmeten, kaarten maken, rijksdriehoeksmeting, land- en stadsinrichting, fotogrammetrie, hydrografie, en meer recente ontwikkelingen in de geo-informatiewereld.

Het tot nu toe verzamelde materiaal is ondergebracht in een database die u hier kunt raadplegen.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Stel een vraag over deze pagina