A A A

Werkgroep Werving

De werkgroep heeft tot doel om structureel (bedrijfs-)donateurs en (primaire) begunstigers te werven
en zo structurele inkomsten en de aanwas van nieuwe donateurs/vrijwilligers veilig te stellen.

 

De wergroep bestaat uit drie leden:
Jos Anneveld, werkgroepleider,
Fred Janssen,
Siebe Stellingwerff Beintema.

Stel een vraag over deze pagina