A A A

Werkgroepen en Projecten

De volgende werkgroepen zijn actief bij De Hollandse Cirkel:

  • Beheer depot instrumentarium DHC en bibliotheek Kanaalweg 4, Delft. Projectleider ing, W. van Beusekom.
  • Tijdschriften op het internet. Projectleider ir. Chr. Nelis.
  • Geschiedschrijving Geodesie 19e en 20e eeuw, projectleider Prof. Dr. Ir. M. Molenaar met de onderdelen Landinrichting, trekker ir. M. Wubbe, De Delftse School, trekker prof.dr.ir. M. Molenaar, Fotogrammetrie, trekker ir R. Kroon, A/D conversie trekker prof.dr.ir. M. Molenaar.
  • Documentencollectie voormalige opleiding Geodesie in Delft, projectleider dr.ir. H. Quee. Collectie is inmiddels nagenoeg compleet.

De volgende werkgroepen worden apart behandeld. Klik daartoe op het icoon van de werkgroep hieronder of op de tekst in het linker menu.

  • Redactie van het tijdschrift De Hollandse Cirkel.
  • Beheer / Redactie van de website De Hollandse Cirkel.
  • de werkgroep inventarisatie Geodetisch Instrumenteel Erfgoed,
  • de werkgroep Geodetisch Beeldmateriaal,
  • de werkgroep  "Meesters van Weleer" en
  • de werkgroep Onderwijs.