A A A

Werkgroepen en Projecten

De volgende werkgroepen zijn actief bij De Hollandse Cirkel:
de Redactie van het tijdschrift De Hollandse Cirkel,
het Beheer / de Redactie van de website De Hollandse Cirkel.

Daarnaast is veel historisch materiaal, verwant aan de geodesie nog her en der verspreid en slechts ten dele geïnventariseerd.
Hiervoor zijn een aantal werkgroepen en projecten opgericht, deze zijn te vinden in het jaarverslag.
De volgende werkgroepen worden hier apart behandeld, te weten
de werkgroep inventarisatie Geodetisch Instrumenteel Erfgoed,
de werkgroep Geodetich Beeldmateriaal,
de werkgroep  Meesters van weleer,en
de werkgroep Onderwijs.