A A A

Aanmelding

Donateur

Als u sympathiek staat tegenover de doelstelling en het werk van de Hollandse Cirkel, bent u van harte welkom daar deel van uit de maken. Zo houden we samen de cirkel rond! Voor donateurs oftewel vrienden van de Hollandse Cirkel is de deelname aan de donateursdagen en het abonnement op het tijdschrift gratis.
De persoonlijke donateurs kunnen ook een, voor de belasting aftrekbare, donatie regelen. Zie hiervoor het menu: ANBI.

Er zijn thans 151 donateurs en 25 bedrijfsdonateurs.

De minimumbijdrage voor personen is € 40,- per jaar (bij een periodieke gift is dit minimaal € 45,- per jaar)
Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van €15,- per jaar
Voor bedrijven en instellingen € 160,- per jaar.
Tijdschriftabonnementen voor bibliotheken € 25,- per jaar
Losse nummers € 10,-

U kunt zich hier melden als (bedrijfs)donateur.

Voor eventueel verdere informatie kunt u ons een briefje sturen of u mailt ons (voor aanmeldingen na 1 oktober is geen donatie over het lopende jaar verschuldigd).

Stel een vraag over deze pagina