A A A

Jaarrekening

De Jaarrekening, voorheen Balans, Staat van Baten en Lasten en toelichting genoemd, van het jaar 2023 is beschikbaar.
De rekeningen over de jaren  "2017 en 2018" en  "2018 en 2019" blijven beschikbaar onder de oude naam.