A A A

Balans, Staat Baten en Lasten, Toelichting

Balans, Staat van Baten en Lasten en toelichting resp. over de jaren  "2017 en 2018" en  "2018 en 2019" van
de Stichting De Hollandse Cirkel.