A A A

De Hollandse Cirkel / Stichting voor de geschiedenis der geodesie

De stichting De Hollandse Cirkel is opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belangstelling voor de historie van de Geodesie.
Geodesie houdt zich kortweg bezig met de vorm van en de plaatsbepaling op en om de Aarde en levert Geografische Informatie.

De Stichting De Hollandse Cirkel is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 807357479
Het KvK inschrijvingsnummer is:  27173161

De bestuurders, de leden van de Raad van Advies, de coördinator en de deelnemers in de werkgroepen zijn pro Deo actief en kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Er worden geen vacatiegelden verstrekt.