Hulpmiddelen voor berekeningen

Voor zover bekend werd dit type planimeter door het kadaster niet gebruikt.
Uiteraard hebben ook deze planimeter en poolzoeker met in intrede van de automatisering (laatste kwart van de 20-ste eeuw )hun betekenis verloren.

Een serie foto's van berekeningsmethodes en hulpmiddelen etc.

Poolzoeker voor een Coradi planimeter

Voor zover bekend werd dit type planimeter door het kadaster niet gebruikt. Uiteraard hebben ook deze planimeter en poolzoeker met in intrede van de automatisering (laatste kwart van de 20-ste eeuw )hun betekenis verloren.
Harpplanimeter
12 of 12