Hulpmiddelen voor berekeningen

Het gebruik van de harpplanimeter.
De harpplanimeter wordt zodanig op het te berekenen smalle perceel gesitueerd, dat de evenwijdige lijnen van de harpplanimeter de grenzen van het te berekenen perceel haaks kruisen. Het te berekenen perceel wordt zodoende visueel in delen opgesplitst. Vervolgens wordt m. b.v. passer en schaal elk deeltje cumulatief uitgepast. De aldus verkregen eindmaat c.q. afstand ( naar schaal van de kaart) wordt vervolgens vermenigvuldigd met de bij het gekozen lijnenkader behorende factor. Met de invoering van de automatisering ( laatste kwart van de 20-ste eeuw ) heeft de harpplanimeter zijn nut en betekenis verloren.

Een serie foto's van berekeningsmethodes en hulpmiddelen etc.

Harpplanimeter

Het gebruik van de harpplanimeter. De harpplanimeter wordt zodanig op het te berekenen smalle perceel gesitueerd, dat de evenwijdige lijnen van de harpplanimeter de grenzen van het te berekenen perceel haaks kruisen. Het te berekenen perceel wordt zodoende visueel in delen opgesplitst. Vervolgens wordt m. b.v. passer en schaal elk deeltje cumulatief uitgepast. De aldus verkregen eindmaat c.q. afstand ( naar schaal van de kaart) wordt vervolgens vermenigvuldigd met de bij het gekozen lijnenkader behorende factor. Met de invoering van de automatisering ( laatste kwart van de 20-ste eeuw ) heeft de harpplanimeter zijn nut en betekenis verloren.