Hulpmiddelen voor berekeningen

De poolzoeker is een hulpmiddel om, voorafgaande aan de grafische oppervlakte bepaling van een perceel uit de kadastrale kaart met behulp van een poolplanimeter, de best mogelijke opstelling van die planimeter ten opzichte van het te berekenen perceel te bepalen, waardoor een zo goed mogelijke grafisch bepaalde oppervlakte kon worden verkregen.
Eerst werd de poolzoeker op de voorgeschreven wijze over het te berekenen perceel gesitueerd. Dat gebeurde zodanig dat de (gebogen) lijnen van de poolzoeker zoveel als mogelijk de grenzen van het te berekenen perceel haaks kruisten en in ieder geval daar niet mee samenvielen. Vervolgens werd de schijf van de poolplanimeter in de uitsparing van de poolzoeker geplaatst. Daarna kon de poolzoeker van de kaart worden weggenomen en kon de planimeterarm op de poolschijf worden geplaatst, waarna de berekening kon plaatsvinden. Met de invoering van de automatisering en computerisering van de berekeningsprocessen (eind jaren 80 / 90 vorige eeuw ) hebben het hulpmiddel en de planimeter hun betekenis verloren.

Een serie foto's van berekeningsmethodes en hulpmiddelen etc.

Poolzoeker

De poolzoeker is een hulpmiddel om, voorafgaande aan de grafische oppervlakte bepaling van een perceel uit de kadastrale kaart met behulp van een poolplanimeter, de best mogelijke opstelling van die planimeter ten opzichte van het te berekenen perceel te bepalen, waardoor een zo goed mogelijke grafisch bepaalde oppervlakte kon worden verkregen. Eerst werd de poolzoeker op de voorgeschreven wijze over het te berekenen perceel gesitueerd. Dat gebeurde zodanig dat de (gebogen) lijnen van de poolzoeker zoveel als mogelijk de grenzen van het te berekenen perceel haaks kruisten en in ieder geval daar niet mee samenvielen. Vervolgens werd de schijf van de poolplanimeter in de uitsparing van de poolzoeker geplaatst. Daarna kon de poolzoeker van de kaart worden weggenomen en kon de planimeterarm op de poolschijf worden geplaatst, waarna de berekening kon plaatsvinden. Met de invoering van de automatisering en computerisering van de berekeningsprocessen (eind jaren 80 / 90 vorige eeuw ) hebben het hulpmiddel en de planimeter hun betekenis verloren.