Hulpmiddelen voor berekeningen

De naam harpplanimeter is afgeleid van het feit dat de evenwijdige lijnen in visueel opzicht overeenkomst vertonen met de snaren van een harp. De harpplanimeter is een eenvoudig maar redelijk nauwkeurig hulpmiddel om op grafische wijze de oppervlakte van zeer lang gerekte percelen (wegen, sloten e.d.) uit de kaart te bepalen. De harpplanimeter was een speciaal voor en door het kadaster ontwikkeld berekeningshulpmiddel (formulier Kad. nummer 24 ?). De harpplanimeter werd nog veelvuldig gebruikt voordat de automatisering van berekeningsprocessen ( laatste kwart van de 20-ste eeuw ) zijn intrede deed.

Een serie foto's van berekeningsmethodes en hulpmiddelen etc.

Harpplanimeter

De naam harpplanimeter is afgeleid van het feit dat de evenwijdige lijnen in visueel opzicht overeenkomst vertonen met de snaren van een harp. De harpplanimeter is een eenvoudig maar redelijk nauwkeurig hulpmiddel om op grafische wijze de oppervlakte van zeer lang gerekte percelen (wegen, sloten e.d.) uit de kaart te bepalen. De harpplanimeter was een speciaal voor en door het kadaster ontwikkeld berekeningshulpmiddel (formulier Kad. nummer 24 ?). De harpplanimeter werd nog veelvuldig gebruikt voordat de automatisering van berekeningsprocessen ( laatste kwart van de 20-ste eeuw ) zijn intrede deed.