Hulpmiddelen voor berekeningen

Een nieuw opgemeten situatie wordt op het computerscherm afgebeeld.

Een serie foto's van berekeningsmethodes en hulpmiddelen etc.

Computerscherm

Een nieuw opgemeten situatie wordt op het computerscherm afgebeeld.