Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Meetpuntenformulier ingevuld.
Voor de berekening van coördinaten in een coördinatenstelsel, b.v. een plaatselijk stelsel met een meetlijn waarvan het beginpunt het 0 punt van het stelsel is en de meetlijn zelf de positieve X as met een in afstand t.o.v. het beginpunt bekend eindpunt.
Kadaster nummer 44.

Formulier voor het berekenen van meetpunten, meetpuntenformulier

Meetpuntenformulier ingevuld. Voor de berekening van coördinaten in een coördinatenstelsel, b.v. een plaatselijk stelsel met een meetlijn waarvan het beginpunt het 0 punt van het stelsel is en de meetlijn zelf de positieve X as met een in afstand t.o.v. het beginpunt bekend eindpunt. Kadaster nummer 44.