Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Ingevuld basishoekenmethodeformulier voor de berekening van een snijpunt.

Basishoekenmethode

Ingevuld basishoekenmethodeformulier voor de berekening van een snijpunt.