Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Ingevuld transformatieformulier Kadaster nummer 46.
M.b.v. het transformatieformulier kunnen punten van het ene coordinatenstelsel worden omgerekend naar een andere coordinatenstelsel. Voorwaarde is dat beide stelsels tenminste twee dezelfde punten bevatten waarvan de coördinaten in beide stelsels bekend zijn.

Transformatieformulier

Ingevuld transformatieformulier Kadaster nummer 46. M.b.v. het transformatieformulier kunnen punten van het ene coordinatenstelsel worden omgerekend naar een andere coordinatenstelsel. Voorwaarde is dat beide stelsels tenminste twee dezelfde punten bevatten waarvan de coördinaten in beide stelsels bekend zijn.