Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Ingevuld snijpuntenformulier.
Kadaster nummer 36.
Dit formulier werd gebruikt voor het berekenen van de coördinaten van het snijpunt van twee rechten, waarvan het begin- en eindpunten in hetzelfde coördinatenstelsel bekend zijn.

Formulier berekening van snijpunten van twee rechten. Snijpuntenformulier

Ingevuld snijpuntenformulier. Kadaster nummer 36. Dit formulier werd gebruikt voor het berekenen van de coördinaten van het snijpunt van twee rechten, waarvan het begin- en eindpunten in hetzelfde coördinatenstelsel bekend zijn.