Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Boek van berekening formulier nummer 8a, formulier Kadaster nummer 33. Binnenvel.
Hierin werden de factoren voor de berekening van de oppervlakte van een perceel vermeld.
Berekeningen kunnen zowel numeriek, grafisch (uitpassing of met een planimeter) of grafisch numeriek worden uitgevoerd.

Boek van berekening formulier nummer 8a binnenvel

Boek van berekening formulier nummer 8a, formulier Kadaster nummer 33. Binnenvel. Hierin werden de factoren voor de berekening van de oppervlakte van een perceel vermeld. Berekeningen kunnen zowel numeriek, grafisch (uitpassing of met een planimeter) of grafisch numeriek worden uitgevoerd.