Formulieren Kadaster tbv berekeningen

Kadaster nummer 29 titel, voor berekening van benaderde co├Ârdinaten van driehoekspunten.

Formulier hermeting nummer 4

Kadaster nummer 29 titel, voor berekening van benaderde co├Ârdinaten van driehoekspunten.