Kadastraal kaartmateriaal

Voorbeeld van een beheerkaart ten behoeve van de leidingenregistratie op basis van een GBKN.

Een overzicht van kadastraal kaartmateriaal.

Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN)

Voorbeeld van een beheerkaart ten behoeve van de leidingenregistratie op basis van een GBKN.