Kadastraal kaartmateriaal

De Grootschalige Basiskaart van Nederland, of kortweg GBKN, is een digitale topografische kaart van Europees Nederland. De kaart heeft een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen). Het bruikbare schaal bereik loopt van ongeveer schaal 1:500 tot 1:5000. De GBKN wordt gebruikt als ondergrond en is geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Gebruikers van de kaart kunnen zelf informatie toevoegen.
De GBKN is per 1 januari 2016 vervangen door de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De GBKN wordt dan ook niet meer bijgewerkt. De BGT is in tegenstelling tot de GBKN een objectgerichte kaart, waardoor de BGT in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) pakket kan worden gebruikt om bijvoorbeeld te koppelen in samenhang met andere basisregistraties en gegevens.
In dit voorbeeld is het assenkruis RD stelsel, X en Y as op een GBKN-ondergrond afgebeeld.

Een overzicht van kadastraal kaartmateriaal.

Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN)

De Grootschalige Basiskaart van Nederland, of kortweg GBKN, is een digitale topografische kaart van Europees Nederland. De kaart heeft een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen). Het bruikbare schaal bereik loopt van ongeveer schaal 1:500 tot 1:5000. De GBKN wordt gebruikt als ondergrond en is geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Gebruikers van de kaart kunnen zelf informatie toevoegen. De GBKN is per 1 januari 2016 vervangen door de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De GBKN wordt dan ook niet meer bijgewerkt. De BGT is in tegenstelling tot de GBKN een objectgerichte kaart, waardoor de BGT in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) pakket kan worden gebruikt om bijvoorbeeld te koppelen in samenhang met andere basisregistraties en gegevens. In dit voorbeeld is het assenkruis RD stelsel, X en Y as op een GBKN-ondergrond afgebeeld.