Kadastraal kaartmateriaal

Deel van een kadastrale hulpkaart. De hulpkaart geeft de relatie aan tussen de oude en de nieuwe situatie.
(Rood is nieuw, blauw is vervallen en zwart is ongewijzigd.)

Een overzicht van kadastraal kaartmateriaal.

Kadastrale hulpkaart

Deel van een kadastrale hulpkaart. De hulpkaart geeft de relatie aan tussen de oude en de nieuwe situatie. (Rood is nieuw, blauw is vervallen en zwart is ongewijzigd.)