Kadastraal kaartmateriaal

Een kadastrale hulpkaart (Kad. model nr. 78) van de gemeente Landsmeer blad D 16. De kadastrale huplkaart kent drie modellen nl. model 78, 65 en planformaat op papier of transparant materiaal. Model 78 (415 x 297 mm) model 65 (455 x 585 mm). Op een hulpkaart ziet u de geografische geschiedenis van één of meer kadastrake percelen. U ziet bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oorspronkelijke kadastrale grens liep.
Op een hulpkaart staan; de ongewijzigde grenzen in zwart afgebeeld, de nieuwe grenzen in rood afgebeeld,en de vervallen grenzen in blauw afgebeeld.De ongewijzigde perceelnummers staat in rood vermeld, de nieuwe kadastrale perceelnummers staan in zwart vermeld, en de vervallen perceelnummers in blauw.

Een overzicht van kadastraal kaartmateriaal.

Kadastrale hulpkaart

Een kadastrale hulpkaart (Kad. model nr. 78) van de gemeente Landsmeer blad D 16. De kadastrale huplkaart kent drie modellen nl. model 78, 65 en planformaat op papier of transparant materiaal. Model 78 (415 x 297 mm) model 65 (455 x 585 mm). Op een hulpkaart ziet u de geografische geschiedenis van één of meer kadastrake percelen. U ziet bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oorspronkelijke kadastrale grens liep. Op een hulpkaart staan; de ongewijzigde grenzen in zwart afgebeeld, de nieuwe grenzen in rood afgebeeld,en de vervallen grenzen in blauw afgebeeld.De ongewijzigde perceelnummers staat in rood vermeld, de nieuwe kadastrale perceelnummers staan in zwart vermeld, en de vervallen perceelnummers in blauw.