Van aankoopakte tot kadastrale registratie

Die uitkomsten omvatten het (de) nieuwe kadastrale perceelnummer (s) met zijn (hun) oppervlakte(n).

Voorbeeld kennisgeving van uitkomsten.

Die uitkomsten omvatten het (de) nieuwe kadastrale perceelnummer (s) met zijn (hun) oppervlakte(n).