Van aankoopakte tot kadastrale registratie

De vervallen grenzen (blauw), de nieuwe (rood) en de blijvende situatie (zwart) worden op een hulpkaart (kad. nr. 78) vastgelegd. De vervallen nummers worden in blauw op de hulpkaart vermeld, de te handhaven nummers in rood, en de nieuwe perceelnummers in zwart.Hierdoor is de geschiedenis van een perceel vastgelegd, en is de relatie van oud naar nieuw gewaarborgd.

Vervaardiging hulpkaart

De vervallen grenzen (blauw), de nieuwe (rood) en de blijvende situatie (zwart) worden op een hulpkaart (kad. nr. 78) vastgelegd. De vervallen nummers worden in blauw op de hulpkaart vermeld, de te handhaven nummers in rood, en de nieuwe perceelnummers in zwart.Hierdoor is de geschiedenis van een perceel vastgelegd, en is de relatie van oud naar nieuw gewaarborgd.