Kadastraal archief

Raadplegen van een kadastraal leggerartikel. Register Kad. nr. 84.
De kadastrale legger werd bijgehouden per kadastrale gemeente. Indien één persoon in één kadastrale gemeente zowel eigendom als b.v. erfpachtrechten bezat, dan kreeg hij twee afzonderlijke leggerartikelen.

 

 

Register Kad. nr. 84

Raadplegen van een kadastraal leggerartikel. Register Kad. nr. 84. De kadastrale legger werd bijgehouden per kadastrale gemeente. Indien één persoon in één kadastrale gemeente zowel eigendom als b.v. erfpachtrechten bezat, dan kreeg hij twee afzonderlijke leggerartikelen.