Kadastraal archief

Voorbeeld van een borderel van inschrijving. Register hypotheken nr. 3.
Een borderel is een zakelijk uittreksel uit de hypotheekakte. In dit voorbeeld is de hypotheek afgelost hetgeen kenbaar is door de diagonale doorhaling over de pagina én de datum met de naam van de notaris die de akte van royement heeft ingediend.

 

 

Register hypotheken nr. 3

Voorbeeld van een borderel van inschrijving. Register hypotheken nr. 3. Een borderel is een zakelijk uittreksel uit de hypotheekakte. In dit voorbeeld is de hypotheek afgelost hetgeen kenbaar is door de diagonale doorhaling over de pagina én de datum met de naam van de notaris die de akte van royement heeft ingediend.