Kadastraal archief

Voorbeeld van een handgeschreven koopakte (Hypotheken nr. 4).
Vanaf 1 oktober 1838 tot 1 april 1950 werden de transportakten overgeschreven in het overschrijvingsregister hypotheken nummer 4, Na die datum moest de notaris bij de akte een eensluidend afschrift op een voorgeschreven formulierblad, hyp. nummer 4 mede aanbieden. En dit werd bij het kadaster bewaard in de delen nummer 4.

 

 

Koopakte Hyp 4

Voorbeeld van een handgeschreven koopakte (Hypotheken nr. 4). Vanaf 1 oktober 1838 tot 1 april 1950 werden de transportakten overgeschreven in het overschrijvingsregister hypotheken nummer 4, Na die datum moest de notaris bij de akte een eensluidend afschrift op een voorgeschreven formulierblad, hyp. nummer 4 mede aanbieden. En dit werd bij het kadaster bewaard in de delen nummer 4.