Topografisch algemeen

Schematische voorstelling van de stereografische projectie terreinopname op een tekenvlak.

Stereografische projectie

Schematische voorstelling van de stereografische projectie terreinopname op een tekenvlak.