Werkzaamheden luchtfotogrammetrie

Een voorbeeld van een zogenaamde vliegschijf in verhard oppervlak zoals asfalt.

Vliegschijf op verharding

Een voorbeeld van een zogenaamde vliegschijf in verhard oppervlak zoals asfalt.