Vliegtuigen voor luchtopnames

Wild Camera voor luchtfotogrammetrie

Wild Camera voor luchtfotogrammetrie

Wild Camera voor luchtfotogrammetrie gemonteerd in het opnamevliegtuig.