Puntsbepaling t.b.v. luchtkartering Nieuw Guinea

Opstellen theodoliet (Wild T2) ten behoeve van de inmeting paspunten (voorwaartse insnijding en/of achterwaartse insnijding).

Plaatsen van bakens op mogelijke paspunten ten behoeve van luchtkartering Nieuw Guinea. Nevendoel van deze punten was voor
bakens ten behoeve van hydrografische opname van de kustwateren.

Opstellen theodoliet

Opstellen theodoliet (Wild T2) ten behoeve van de inmeting paspunten (voorwaartse insnijding en/of achterwaartse insnijding).