Puntsbepaling t.b.v. luchtkartering Nieuw Guinea

Interieur meetboot marine, ten behoeve van logistiek en plaatsing paspunten.

Plaatsen van bakens op mogelijke paspunten ten behoeve van luchtkartering Nieuw Guinea. Nevendoel van deze punten was voor
bakens ten behoeve van hydrografische opname van de kustwateren.

Interieur meetboot marine

Interieur meetboot marine, ten behoeve van logistiek en plaatsing paspunten.