Puntsbepaling t.b.v. luchtkartering Nieuw Guinea

Oprichten en te lood stellen van het signaal.

Plaatsen van bakens op mogelijke paspunten ten behoeve van luchtkartering Nieuw Guinea. Nevendoel van deze punten was voor
bakens ten behoeve van hydrografische opname van de kustwateren.

Oprichten en te lood stellen van signaal

Oprichten en te lood stellen van het signaal.