Puntsbepaling t.b.v. luchtkartering Nieuw Guinea

Opzetten baak op een paspunt.

Plaatsen van bakens op mogelijke paspunten ten behoeve van luchtkartering Nieuw Guinea. Nevendoel van deze punten was voor
bakens ten behoeve van hydrografische opname van de kustwateren.

Opzetten baak op paspunt

Opzetten baak op een paspunt.