Puntsbepaling t.b.v. luchtkartering Nieuw Guinea

Transport van materieel en bakens.

Plaatsen van bakens op mogelijke paspunten ten behoeve van luchtkartering Nieuw Guinea. Nevendoel van deze punten was voor
bakens ten behoeve van hydrografische opname van de kustwateren.

Transport materieel en bakens

Transport van materieel en bakens.