Puntsbepaling t.b.v. luchtkartering Nieuw Guinea

De gebruikte instrumenten een Wild T2 met 2 meter baak.

Plaatsen van bakens op mogelijke paspunten ten behoeve van luchtkartering Nieuw Guinea. Nevendoel van deze punten was voor
bakens ten behoeve van hydrografische opname van de kustwateren.

Gebruikte instrumenten puntsbepaling

De gebruikte instrumenten een Wild T2 met 2 meter baak.