Meetinstrumentarium

Controle van een theodoliet.

Controlewerkzaamheden instrument

Controle van een theodoliet.