Boerenprotest tegen voorgenomen ruilverkaveling

Boerenprotest tegen een voorgenomen ruilverkaveling in Drente?

Boerenprotest Ruilverkaveling Drenthe?