Boerenprotest tegen voorgenomen ruilverkaveling

Boerenprotest tegen een voorgenomen ruilverkaveling in Drente?

Protest bij provinciehuis Drenthe in Assen ?