Ruilverkaveling Zwolle, oorlogsjaren 1940-1945

Medewerker, chef ?

Beelden uit een ruilverkavelingsproject uit de jaren 40-45 omgeving Zwolle ( tewerkstellingsproject ? )

Medewerker, chef ?